Адрес:

Факултет по дентална медицина

1431 София, бул. ''Св. Георги Софийски'' 1

 • Мария Янева
 • секретар на Декана
 • София, бул. ''Св. Георги Софийски'' 1
 • +359 2 952 35 48
 • dekanat@fdm.mu-sofia.bg
 • Петя Спасова/Антоанета Атанасова
 • Учебен отдел - обучение на български език
 • София, бул. ''Св. Георги Софийски'' 1
 • +359 2 954 29 09
 • students.fdm@abv.bg
 • Виолетка Михайлова/Ани Китанова
 • Учебен отдел - обучение на английски език
 • София, бул. ''Св. Георги Софийски'' 1
 • +359 2 954 27 30
 • info@fdm.mu-sofia.bg

Обратна връзка