Текущи процедури

 

Конкурс за професор - Катедра "Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" - решение на АС от 23.07.2019 г. и публикуван в ДВ бр. 64 от 13.08.2019 г.

Конкурс за професор - Катедра "Протетична дентална медицина" - решение на АС от 21.05.2019 г. и публикуван в ДВ бр. 61 от 02.08.2019 г.

Конкурс за доцент - 2 места - Катедра "Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" - решение на АС от 23.07.2019 г. и публикуван в ДВ бр. 65 от 16.08.2019 г.

Конкурс за главен асистент - 3 места - Катедра "Протетична дентална медицина" - решение на АС от 23.04.2019 г. и публикуван в ДВ бр. 61 от 02.08.2019 г.

Конкурс за главен асистент - 1 място - Катедра "Консервативно зъболечение" - решение на АС от 23.04.2019 г. и публикуван в ДВ бр. 61 от 02.08.2019 г.