Изпитни сесии

 

График за редовна сесия

Изпитна сесия за уч. 2019-2020 г. - I курс
Изпитна сесия за уч. 2019-2020 г. - II курс
Изпитна сесия за уч. 2019-2020 г. - III курс
Изпитна сесия за уч. 2019-2020 г. - IV курс
Изпитна сесия за уч. 2019-2020 г. - V курс

 

График за поправителна сесия