Programmes by department

 

Department of Dental, Oral and Maxillofacial Surgery
В катедрата се обучават студенти по две дисциплини – „Пропедевтика на Оралната и лицево-челюстна хирургия“ и „Клиника на ОЛЧХ“.

Department of Prosthetic Dental Medicine
В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Дентално материалознание“, „Пропедевтика на протетичната дентална медицина“ и „Клиника протетична дентална медицина“.

Department of Conservative Dentistry
В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Предклиника на консервативното зъболечение“, „Клиника на консервативното зъболечение“ и „Физиотерапия (обща и специална)“.

Department of Pediatric Dental Medicine
В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Пропедевтика на детската дентална медицина“, „Клиника на детската дентална медицина“ и „Дентална профилактика“.

Department of Orthodontics
В катедрата се обучават студенти по една дисциплина „Ортодонтия“.

Department of Periodontology
В катедрата се обучават студенти по една дисциплина „Пародонтология“.

Department of Imaging and Oral Diagnostics 

В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Образна диагностика“, „Дентална клинична алергология“ и „Орална патология“.

Department of Dental Public Health
В катедрата се обучават студенти по три дисциплини – „Медицинска психология“, „Социална медицина и медицинска етика“ и „Обществено дентално здраве“.